Aktuell ventetid for time hos oss

Det er for tiden 4-5 ukers gjennomsnittlig ventetid for time hos oss. Avhengig av diagnosen kan ventetiden bli betydelig lengre eller kortere.

25.01.2014 20.46