Aktuell ventetid for time

Det er for tiden 6-7 ukers gjennomsnittlig ventetid for time hos oss. Avhengig av diagnosen kan ventetiden bli betydelig lengre eller kortere.

12.11.2013 20.37