Aktuell ventetid mars 2016

Vi har for tideni gjennomsnitt 7 ukers ventetid for timer med henvisning fra fastlege.

21.02.2016 17.14