Det er fortsatt redusert kapasitet i telefontiden

Det er dessverre pga langvarig sykdom fortsatt redusert kapasitet i telefontiden. Jeg ber om at timebestillinger (av-/ombestilling) i uke 38 foretas vi e-post eller personlig. Telfontiden skal ellers være forbehold akutte problemer.

15.09.2014 08.53