Kort ventetid på time - les mer

For tiden har vi kun 2 ukers ventetid for pasienttime etter henvisning fra fastlegen!

26.02.2015 11.55