OBS! Det er for tiden kun 3 ukers ventetid for time hos oss.

For tiden kan du få time oss oss i løpet av maks. 3 uker, evt. kortere ved alvorlig sykdom. OBS! Gyldig henvisning fra fastlege eller annen legespesialist må foreligge!

20.04.2014 14.30