Praksisen er stengt nå frem til 10. august

Vi har sommerferie. Praksisen åpner igjen for fullt 11. august 2014. Telefonen er også stengt i denne perioden. Du kan skrive epost til info@dthhelse.nhn.no ved viktige henvendelser. Ta kontakt med fastlege eller fastlegevikar ved akutte problemer.

14.07.2014 21.36