Telefontid som normalt igjen, normal bemanning

Det er nå igjen normal bemanningen og vi kan nås i telefontidene som angitt. Dett på grunn av normalisering av bemanning etter 1. mai. Vi beklager den reduserte tilgjengeligheten og redusert service de siste månedene.

02.05.2017 11.56