Redusert bemanning telefon idag 7.5.

Pga sykdom er det idag 7.5. vanskelig å nå oss på telefon (kun formiddag 9-10). Vi beklager dette!

07.05.2014 09.14